Вовна Олександр Володимирович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Вовна Олександр Володимирович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – докторант кафедри електронної техніки Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ)

Назва дисертації – «Методи і засоби побудови комп’ютеризованих оптоелектронних вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» МОН України (85300, м. Красноармійськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2), тел. (06239) 2-03-09

Науковий консультант – Зорі Анатолій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електронної техніки Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Кучерук Володимир Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Лукашенко Валентина Максимівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Черкаського державного технологічного університету Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Кривуля Геннадій Федорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки Міністерства освіти і науки України