Лактіонов Іван Сергійович

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Лактіонов Іван Сергійович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – аспірант кафедри електронної техніки Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ)

Назва дисертації – «Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць з компенсацією дестабілізуючих впливів»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» МОН України (85300, м. Красноармійськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2), тел. (06239) 2-03-09

Науковий керівник – Вовна Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електронної техніки Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Кучерук Володимир Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри метрології та промислової автоматики Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Семенов Сергій Геннадійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України