Городничук Наталя Володимирівна

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Городничук Наталя Володимирівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – асистент кафедри менеджменту і маркетингу ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» (м. Красноармійськ)

Назва дисертації – «Управління якістю професійного розвитку персоналу промислового підприємства»

Шифр та назва спеціальності – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.052.07

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України (85300, Донецька обл., м. Красноармійськ, площа Шибанкова, 2; тел. (06239) 2-03-09)

Науковий керівник – Захарова О.В., д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту (Черкаський державний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, м. Черкаси)

Офіційний опонент – Гавкалова Н.Л., д.е.н., професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця Міністерства освіти і науки України, м. Харків)

Офіційний опонент – Іванова М.І., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту виробничої сфери (ДВНЗ «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України, м. Дніпропетровськ)