Дисертація Лактіонова Івана Сергійовича

Дисертація Лактіонова Івана Сергійовича «Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць з компенсацією дестабілізуючих впливів» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

» Read more

Дисертація Вовни Олександра Володимировича

Дисертація Вовни Олександра Володимировича «Методи і засоби побудови комп’ютеризованих оптоелектронних вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт»на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

» Read more

Вовна Олександр Володимирович

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня Доктора технічних наук Методи і засоби побудови комп’ютеризованих оптоелектронних вимірювальних систем концентрації метану та […]

» Read more

Лактіонов Іван Сергійович

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня Кандидата технічних наук Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць з компенсацією дестабілізуючих […]

» Read more

1

Соломичев Р.И. Микропроцессорная информационно-измерительная система контроля концентрации пыли для аэрогазовой защиты угольных шахт   20.11.2014 Затверджено 22.12.2014 Скоробогатова І. В. […]

» Read more

Лактіонов Іван Сергійович

Спецрада Д11.052.03. До захисту прийнята дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук аспіранта Лактіонова І.С. «Комп’ютеризована інформаційно-вимірювальна система фізичних параметрів ґрунтів промислових теплиць з компенсацією дестабілізуючих впливів»

» Read more

Вовна Олександр Володимирович

Спецрада Д11.052.03.

До захисту прийнята дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук докторанта Вовни О. В. «Методи і засоби побудови комп’ютеризованих оптоелектронних вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт»

» Read more
1 2 3 4 5 6