Обчислювальна техніка та автоматизація

обчислювальна техн та автЗбірник зареєстровано в Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Свідоцтво: серія КВ, №7376 від 03.06.2003.

ISSN 2075-4272

У збірнику публікуються статті науковців, аспірантів, магістрів та інженерів провідних підприємств і вищих навчальних закладів України, в яких наведено результати наукових досліджень та розробок згідно напрямків: автоматизація технологічних процесів, інформаційні технології та телекомунікації, інформаційно-вимірювальні системи, електронні та мікропроцесорні прилади.

Матеріали видання призначено для викладачів, наукових співробітників, інженерно-технічних робітників, аспірантів та студентів, що займаються питаннями розробки і використання автоматичних, інформаційних та електронних систем.

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (затверджено постановою президії ВАК України № 1-05/5 від 01.07.2010 p., надруковано в бюлетені ВАК №7, 2010).

Адреса редакції: м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, 2. ДВНЗ «ДонНТУ», к.3.206

e-mail: Vovna_Alex@ukr.net

Переглянути збірник

 1(29)’2016

1(28) 2015