Дисертація Вовни Олександра Володимировича

Дисертація Вовни Олександра Володимировича «Методи і засоби побудови комп’ютеризованих оптоелектронних вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт»на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

» Read more
1 2 3