Дисертація Вовни Олександра Володимировича

Дисертація Вовни Олександра Володимировича «Методи і засоби побудови комп’ютеризованих оптоелектронних вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт»на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти.

Відгуки офіційних опонентів:

  1. Кучерук Володимир Юрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри метрології і промислової автоматики Вінницького національного технічного університету, МОН України, м. Вінниця.
  1. Лукашенко Валентина Максимівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Черкаського державного технологічного університету, МОН України, м. Черкаси.
  1. Кривуля Геннадій Федорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки, МОН України, м. Харків.

Додатковий опонент:

  1. Швачич Геннадій Григорович доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та обчислювальної техніки Національної металургійної академії, МОН України, м. Дніпропетровськ.

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня Доктора технічних наук

Методи і засоби побудови комп’ютеризованих оптоелектронних вимірювальних систем концентрації метану та пилу в рудничній атмосфері шахт

Спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

 

Красноармійськ – 2015

Переглянути автореферат