Городничук Наталя Володимирівна

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Управління якістю професійного розвитку персоналу промислового підприємства

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Переглянути автореферат

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Переглянути дисертацію

 

Відгуки офіційних опонентів

Іванова М.І., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту виробничої сфери (ДВНЗ «Національний гірничий університет» Міністерства освіти і науки України, м. Дніпропетровськ)

Гавкалова Н.Л., д.е.н., професор, завідувач кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки (Харківський національний економічний університет ім. Семена Кузнеця Міністерства освіти і науки України, м. Харків)