Перелік робіт, виконаних у 2015 р.

Зорі Анатолій Анатолійович Розробка та дослідження експериментального зразка оптичного вимірювача концентрації метану для вугільних шахт

DonNTU_2015_Zori

Висоцький Юрій Борисович Аналіз термодинамічних та морфологічних параметрів плівок заміщених вуглеводнів на поверхні поділу фаз рідина/пара

DonNTU_2015_Vysotsky

Толочко Ольга Іванівна Розробка систем керування електроприводами кранових механізмів, що забезпечують демпфування коливань протяжних конструкцій та переміщуваних вантажів

DonNTU_2015_Tolochko

Смірнов Олексій Миколайович Розробка ресурсозберігаючої технології рафінування сталі та дослідження утворення неметалевих включень та формування глазурі на поверхні футерівки ковшів

DonNTU_2015_Smirnov

Сивокобиленко Віталій Федорович Розробка математичних моделей для аналізу динамічної стійкості та методів захисту гібридних електричних систем

DonNTU_2015_Sivocobylenko

Фельдман Лев Петрович Алгоритмічні методи підвищення ефективності паралельних комп’ютерних систем при при моделюванні динамічних об’єктів

DonNTU_2015_Feldman

Гольцов Віктор Олексійович Індуковані екстремальними впливами водню макро-, мікро- і нанотрансформації стану металевих матеріалів”.

01_DonNTU_Goltsov_2013