Науковий журнал «Економіка та право»

Журнал зареєстровано в Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Свідоцтво: серія КВ, №4531 від 05.09.2000 р.

ISSN 1681-6277.

У журналі публікуються наукові статі з теоретичних і прикладних проблем економіки та права, оглядові та дискусійні статті. Журнал публікує також рецензії на наукові праці й підручники з економічної та юридичної тематики. Основні тематичні напрямки журналу:

 • Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку;
 • Економіко-правові проблеми міжрегіонального співробітництва;
 • Економіко-правові проблеми розвитку міста;
 • Економіка праці та соціальна політика;
 • Проблеми управління підприємством;
 • Економіко-правові проблеми сталого розвитку;
 • Проблеми правового регулювання господарської діяльності;
 • Господарське право, господарське судочинство;
 • Проблеми розвитку законодавства України;
 • Проблеми цивільного та господарського права;
 • Запрошуємо до дискусії.

Матеріали журналу призначено для викладачів, наукових співробітників, фахівців підприємств та установ, представників ділових кіл, а також судових, правоохоронних і господарських органів, аспірантів та студентів.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України з економічних та юридичних наук, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ МОН України № 1328 від 21.12.2015).

Адреса редакції: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.

e-mail: ekon.pravo@gmail.com

№ 3 (42). 2015