Інформатика
Crossref Member Badge

Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка

Збірник зареєстровано в Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України. Свідоцтво: серія КВ, №7374

від 03.06.2003.

ISSN 1996-1588

У збірнику публікуються наукові статті співробітників ДонНТУ та інших навчальних і наукових закладів, які є науковими партнерами ДонНТУ. Публікації висвітлюють результати наукових досліджень і розробок в таких напрямках, як інформатика, чисельні методи, паралельні обчислення, програмування, розробка засобів обчислювальної техніки, дослідження комп’ютерних мереж, машинна графіка і обробка зображень, математичне моделювання в різних галузях.

Матеріали видання призначені для наукових співробітників, викладачів, інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів.

Збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (наказ Міністерства освіти і науки України №261 від 6 березня 2015 р.)

Адреса редакції: м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2, ДВНЗ «ДонНТУ», 1.210

e-mail: natalia.kostiukova@donntu.edu.ua