Науковий вісник ДонНТУ

свидетельствоЗбірник зареєстрований в Міністерстві юстиції України. Свідоцтво КВ № 21399-111Р від 09.06.2015.

В збірнику публікуються результати наукових досліджень в галузях технічних, природничих та економічних наук.

Матеріали видання призначені для наукових співробітників, викладачів, інженерно-технічних працівників, аспірантів та студентів.

Адреса редакції: м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, 2. ДВНЗ «ДонНТУ», 3.107.

e-mail: riodonntu@gmail.com

№1(1)’2016