Основні напрями наукової діяльності

Головною метою університету у частині науково-технічної діяльності є збереження наукового потенціалу ДонНТУ та відновлення його результативної, в першу чергу, за наступними напрямками: дослідження у високотехнологічних галузях; відновлення науково-лабораторної бази за підтримкою міжнародних грантів; підготовка фахівців вищої кваліфікації.

 

БАЗОВА ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

  • Розподілені паралельні моделюючі середовища.
  • Алгоритмічна підтримка паралельних обчислень при моделюванні складних динамічних об’єктів.
  • Системи інтерактивного реалістичного відтворення навколишнього простору для систем віртуальної та доповненої реальності.
  • Інноваційні системи вимірювального контролю та керування параметрами промислових та аграрних підприємств.
  • Системи захисту від замикань електричних мережах 6-10 кВ та системах Smart grid.
  • Науково-технологічні основи ресурсозберігаючого і екологічно безпечного способу створення сучасних вуглецевих композитів.
  • Науково-технічні принципи управління геомеханічним станом масиву гірських порід при виконанні основних технологічних процесів.
  • Теоретичні основи підвищення ефективності шліфування важкооброблюваних крихких матеріалів із урахуванням особливостей їх фізико-механічних властивостей і структури.
  • Механізми державного регулювання вимушеної внутрішньої міграції.