Наукові досягнення Донецького національного технічного університету

 • Отримано авторських свідоцтв і патентів СРСР на винаходи – 4700, з них зі студентами – 690.
 • Отримано патентів за кордоном – 110.
 • Отримано патентів України на винаходи – 620.
 • Отримано патентів України на корисні моделі – 300.
 • Продано ліцензій – 13.
 • Використано винаходів – 650.
 • Отримано свідчень на товарний знак ДПІ – 3.
 • Отримано свідчень на комп’ютерні програми – 6.

Відкриття:

 1. Зборщик М.П., Осокін В.В. «Явище виділення з гірської породи, що містить пірити, елементарної сірки під дією тіонових бактерій». Диплом № А-091
 2. Дюдкін Д. А. «Явище збудження електричного струму в провіднику, що рухається в електростатичному полі». Диплом № 176.
 3. Смірнов О.М., Пілюшенко В.Л., Момот С.В. та ін. «Закономірність стрибкоподібної зміни фазового стану розплаву, твердуючого під впливом низькочастотної вібрації». Диплом № 244.
 4. Подкопаев С.В., Ніколін В.І., Агафонов А.В., Малєєв Н.В., Носач А.К. «Про зв’язок деформацій генетичного повернення напружених гірських робіт з їх вологістю». Свідоцтво про реєстрацію наукової ідеї № А-297.
 5. Назімко В.В., Ілляшов М.О., Скіпочка С.І. та ін. «Властивість порід вугільних формацій в процесі свого руйнування проявляти додаткову десорбцію пов’язаних молекул метану». Диплом № 275.
 6. Смірнов О.М., Пілюшенко В.Л., Еланський Г.Н. та ін. «Закономірність гомогенізації металевого розплаву і ежектування неметалічних включень при накладенні вертикальних потоків в розплаві». Диплом № 299.
 7. Подкопаєв С.В., Ніколін В.І., Грядущий Б.А., Малєєв М.В., Ніколін В.В. «Закономірність зародження інкубаційного процесу самозаймання вугілля» Диплом №331

Заслужені винахідники СРСР:

 1. проф. Сорокін В.О.
 2. доц. Деканенко В.М.
 3. проф. Горелік В.С.
 4. проф. Мачікін В.І.

Заслужені винахідники України:

 1. к.т.н. Губайдулін В.Ф.
 2. д.т.н. Парфенюк О.С.

Список іноземних патентів ДонНТУ, отриманих у 1991 – 2015 рр.:

 1. Патент Росії № 1301053. Вхідний патрубок вентилятора (Пак В.В. та ін.).
 2. Патент Росії № 1726492. Батарея коксових печей. (Парфенюк А.С. та ін.).
 3. Патент Росії № 1821786. Азимутальний спосіб геоструктурного картування. (Панов Б.С. та ін.).
 4. Патент Росії № 2014720. Спосіб пуску і самозапуску синхронного двигуна. (Сивокобиленко В.Ф. та ін.).
 5. Патент Росії № 2024571. Пристрій для розрівнювання й ущільнення шихти в коксової печі. (Парфенюк А.С. та ін.).
 6. Патент Росії № 2241768. Спосіб термоциклической обробки багатофазних деформованих залізних сплавів (Баранов Д.А. та ін.).
 7. Патент Росії № 2278238. Гідроударний буровий снаряд. (Калініченко О.І. та ін.).
 8. Патент ФРН № 3410792. Спосіб і пристрій для захисту турбокомпресора від помпажа. (Груба В.І. та ін.).
 9. Патент США № 5085691. Спосіб виробництва сталі масового призначення.
 10. (Наконечний А.Я. та ін.).
 11. Патент Бельгії № 1003285. Матеріал для рафінування сталі масового призначення. (Наконечний Я. та ін.).
 12. Патент США № 5037609. Матеріал для рафинированию сталі масового призначення. (Наконечний Я. та ін.).

Ліцензії

 1. Технологія підземної газифікації вугілля. Фірма «Техас Ютілітіс Інж», США.
 2. Самоспасатель із застосуванням регенеративного продукту і пускового брикету. Фірма «Дрегеверк», ФРН.
 3. Комбайн «Мініпласт». Фірма «Германн Хемітайдт Машиненфабрик ГмбХ Ко», ФРН.
 4. Очістний вузькозахватний комбайн К-80. Фірма «Айкгофф», ФРН.
 5. Технологія прокатки нержавіючої сталі на стані 2000. фірма «Боккара Став», Індія.
 6. Технологія вдування пиловугільного палива в доменних печах. Фірма «Фест Альпінс», Австрія.
 7. Технологія двухручьевой прокатки-розділення сортових профілів. Фірма «Скет», НДР.
 8. Технологія многоручьевой прокатки-розділення. Фірма «Куба ЕКІПОС».
 9. Технологія асиметричною прокатки гарячих смуг підвищеної точності і площинності в чистовій групі широкополосного стану 2000 р
 10. Способ підготовки дисперсних матеріалів до транспортування та утилізації. Індія.
 11. Вибор системи гідротранспортування шлакової пульпи і компановачное рішення для Баганурской ТЕС, МНР.
 12. Входной патрубок вентилятора. (Спільно з “Дондіпровуглемаш). Росія, ОАО” АМЗ “-
 13. “Венко”, м.Артемівськ Свердловської області. 2000
 14. Технологія електрошлакової переплавки. Фірма «Інглер (НК) Інтерпрайзес Лтд» КНР, 2008

Державні премії СРСР в галузі науки і техніки:med_sssr

 1. 1948 р. Держпремія СРСР першого ступеня за розробку і впровадження спеціальних способів відкачування води із затоплених шахт Донбасу, проф. Гейер В.Г.
 2. 1949 р. Держпремія СРСР за створення врубової машини типу КМП, проф. Альшиц Я.І.
 3. 1981 р. Держпремія СРСР за створення найбільшого в світі вентилятора ВЦЦ 47 «Північ», проф. Пак В.В.
 4. 1984 р. Держпремія СРСР за розробку та впровадження на ДМЗ технології та комплексу обладнання для виплавки чавуну з вдуванням пиловугільного палива в доменні печі, проф. Ярошевський С.Л., проф. Мачікін В.І.

Державні премії України в галузі науки і техніки:med_ukr

 1. 1983 р. За цикл робіт “Теоретична і регіональна мінералогія», проф. Панов Б. С.
 2. 1992 р. «Вирішення проблеми раптових викидів вугілля і газу», проф. Ніколін В.І.
 3. 1993 р. «Розробка способів забезпечення стійкості підготовчих виробок в зонах розвантаження», проф. Зборщик М.П., проф. Назимко В.В.
 4. 1995 р. «Наукові основи розробки технології і промислове використання метану вуглегазових родовищ», проф. Брижаньов А.М.
 5. 2002 р. «Створення високопродуктивних вітчизняних агрегатів ківш-піч і МБЛЗ», проф. Мінаєв О.А., проф. Смирнов А.Н.
 6. 2004 р. «Розробка і впровадження в серійне виробництво нового покоління комплексу дальньої радіотехнічної розвідки« Кольчуга », проф. Башков Є.О.
 7. 2006 р. «Теорія і практика нетрадиційного процесу: прокатка-поділ», к.т.н. Губайдулин В.Ф., проф. Шульгін Г.М.
 8. 2007 р. «Розробка наукових положень і створення комплексу енерго і ресурсозберігаючих технологій та обладнання для отримання залізорудної сировини, що забезпечують високу ефективність виробництва металів», проф. Троянський О.А.
 9. 2010 р. «Комплекс підручників «Інформатика», проф. Фельдман Л.П., доц. Дмитриева О.А.

Премії Ради Міністрів СРСР:

1991 р. Премія Ради Міністрів СРСР за розробку та впровадження у виробництво нової прогресивної технології коксування вугілля в коксових батареях з великогабаритних вогнетривких бетонних блоків, доц. Веретельник С.П., доц. Парфенюк А.С., проф. Зборщик М.П.

Премії Академії наук України:

 1. 1986 р. Премія АН України ім. С. Лебедєва за цикл робіт «Розвиток теорії методів аналізу та оптимізації електроенергетичних систем електропостачання», проф. Курінний Е.Г.
 2. 1988 р. Премія АН України ім. Писаржевського за розвиток фундаментальної науки в області сераорганических сполук, проф. Візгерт Р.В.