Оголошується набір до аспірантури

УВАГА!

оголошується набір до аспірантури

ДВНЗ «ДОННТУ»

(здобуття ступеня доктора філософії)

 

Перелік галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється набір до аспірантури

Галузь знань Спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа і страхування
073 Менеджмент
10 Природничі науки 103 Науки про Землю
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
13 Механічна інженерія 131 Прикладна механіка
132 Матеріалознавство
133 Галузеве машинобудування
14 Електрична інженерія 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
17 Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка
18 Виробництво та технології 183 Технології захисту навколишнього середовища
184 Гірництво
26 Цивільна безпека 263 Цивільна безпека

 

Форми навчання

  • денна (за держ. замовленням та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб);
  • вечірня (за держ. замовленням та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб);
  • заочна (за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб).

 

Строки прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

Етап вступної кампанії Строки
Початок прийому заяв та документів 15 серпня 2018 р.
Закінчення прийому заяв та документів 31 серпня 2018 р.
Проведення вступних випробувань 05 вересня – 20 вересня 2018 р.
Рекомендація щодо зарахування до аспірантури 25 вересня 2018 р.
Зарахування до аспірантури 01 жовтня 2018 р.

 

Кількість місць державного замовлення, осіб

Галузь знань Форми навчання
денна вечірня
05 Соціальні та поведінкові науки 1
07 Управління та адміністрування 2
12 Інформаційні технології 3
13 Механічна інженерія 3
14 Електрична інженерія 2
15 Автоматизація та приладобудування 1
17 Електроніка та телекомунікації 1
18 Виробництво та технології 1 2
26 Цивільна безпека 2

 

 

Додаткова інформація та прийом документів – аудиторії 1.208, 1.210.

Тел.: 050-602-39-80 Олександра Миколаївна.