Перелік найбільш ефективних розробок ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

№ з/п Назва розробки Автори розробки
1. Блокові багатоточкові колокаційні методи з похідними високих порядків.

data4.1_2014

Фельдман Л.П., Дмитрієва О.А.
2. Засоби 3D­ моделювання та візуалізації віртуального шахтного простору для візуальних симуляторів підприємств гірничодобувної промисловості.

data4.2_2014

Башков Є.О., Зорі С.А.,Бровкіна А.П.,Кандиболоцька Т.О.
3. Методика визначення оптимальної періодичності електроерозійних керуючих дій та оптимальних режимів безперервних електроерозійних дій при плоскому шліфуванні комбінованих заготовок, які складаються із різноманітних матеріалів.
data4.3_2014
Матюха П. Г., Полтавець В. В., Габітов В. В., Бурдін О. В., Мірошниченко О.В.
4. Розробка методів та засобів оперативного контролю запилення рудничної атмосфери для системи аерогазового захисту вугільних шахт.

data4.4_2014

Зорі А.А., Вовна О.В.,Коренєв В.Д., Хламов М.Г., Соломічев Р.І.
5. Удосконалення теплових схем систем централізованого та автономного теплопостачання за рахунок впровадження альтернативних та місцевих енергетичних ресурсів.

data4.5_2014

Саф’янц С. М.