Спеціалізовані вчені ради

Шифр Спеціальності Галузь наук Період повноважень Документ, яким затверджено
Д 11.052.03 05.13.05 «Комп’ютерні системи та компоненти»

01.05.02
«Математичне моделювання та обчислювальні методи»

Технічні науки 22.12.2016 – 21.12.2019 Наказ МОН

№ 1604 від 22.12.2016

Д 11.052.05

 

05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин»

05.26.01 «Охорона праці»

Технічні науки 28.12.2017 – 28.12.2020 Наказ МОН

№ 1714 від 28.12.2017 р.

 

Шифр Спеціальності Галузь наук Період повноважень Документ, яким затверджено
 Д 11.052.02 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи»

05.14.02 «Електричні станції, мережі і системи»

Технічні науки 13.07.2015 – 13.07.2017 Наказ МОН

13.07.2015 № 747

Д 11.052.07 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

Економічні науки 04.07.2014 – 04.07.2017 Наказ МОН

04.07.2014 № 793

К 11.052.09 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»

08.00.06 «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища»

 

Економічні науки 11.07.2016 – 11.07.2019 Наказ МОН

11.07.2016 № 820 (зі змінами відповідно до наказу МОН від 22.12.2016 №1604)