вісті донецького гірничого інституту

Crossref Member BadgeЖурнал “Вісті Донецького гірничого інституту” індексується у міжнародній пошуковій системі «Google Scholar», надсилається до провідних наукових бібліотек України, електрона версія журналу зберігається у Національній бібліотеці ім. В.І. Вернадського

Вісті Донецького гірничого інституту

Збірник зареєстровано в Державному комітеті інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.

Свідоцтво: серія КВ, 7378 від 03.06.2003.

ISSN 1999-981X

DOI: 10.31474/1999-981X

В журналі публікуються наукові статті за результатами досліджень і розробок в галузі технічних наук.

Журнал розрахований на наукових співробітників, інженерно-технічних робітників підприємств, проектних організацій, навчальних та науково-дослідних інститутів, докторантів та аспірантів.

Журнал « Вісті Донецького гірничого інституту» внесено до « Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть  публікуватися  результати  дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук ( технічні науки)», затвердженого рішенням Атестаційної колегії МОН України щодо діяльності спеціалізованих вчених рад, наказ №374 від 13 березня 2017р.

Адреса редакції: Адреса редакції: 85300, Україна, Донецька область, м. Покровськ, пл. Шибанкова, 2 , к.2.215

e-mail: visti@donntu.edu.ua                                           тел.:+38(066) 052-95-77

 

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР: Є.О. Башков, д-р техн. наук, проф.

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА: С.В. Подкопаєв, д-р техн. наук, проф.; В.І. Альохін, д-р геолог. наук, проф.; М.М. Кабанець, канд. пед. наук, доц.

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР: С.Г. Негрій, канд. техн. наук, доц.

МІЖНАРОДНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: R M Bhattacharjee, Professor (Indian Institute of Technology, Dhanbad Jharkhand, India); Nestor Oszczypko, Professor, Dr of Sciences (Insttute of Geological Sciences Jagellonian University, Krakow, Poland); Józef Parchański, Prof. Dr.-Ing., Dr.h.c. (Politechnika Ślaska, Gliwice, Poland); В.О. Привалов, д-р геолог. наук, проф. (Université de Lorraine, Nancy, France); Andrzej Solecki, Professor, Dr of Sciences (Insttute of Geological Sciences Wroclaw University, Wroclaw, Poland); Jérôme Sterpenich, Professeur (Université de Lorraine, Nancy, France); Upendra Kumar Singh,  Professor (Indian Institute of Technology, Dhanbad Jharkhand, India)

НАЦІОНАЛЬНА РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Я.О. Ляшок, д-р економ. наук, доц.; С.М.Александров, д-р техн. наук, проф.; О.В. Агафонов, д-р техн. наук; Б.В. Болібрух, д-р техн. наук, доц.; О.В. Вовна, д-р техн. наук, доц.; Т.П. Волкова, д-р геолог. наук, проф.; І.М. Бубняк, канд. геол. наук, доц.; С.М.Гапєєв, д-р техн. наук., доц.; В.А. Глива, д-р техн. наук, проф.; В.Б. Гого, д-р техн. наук, проф.; В.Д. Євтєхов, д-р геол.-мін. наук, проф.; І.О.Єфремов, д-р техн. наук, проф.;  І.В. Іорданов, канд. техн. наук; О.Е. Кіпко, д-р техн. наук, проф.; В.К. Костенко д-р техн. наук, проф.; І.С. Лактіонов, канд. техн. наук, доц.; В.В. Левіт, д-р техн. наук, проф.; С.П. Мінєєв, д-р техн. наук, проф.; О.Ю. Попова, д-р економ. наук, проф.;  Н.С. Ремез, д-р техн. наук, с.н.с.; І.Г Сахно, д-р техн. наук, доц.; І.О. Садовенко, д-р техн. наук, проф.; А.К. Семенченко, д-р техн. наук, проф.; С.В. Сукач, д-р техн. наук, доц.; О.В.Фролов, канд. техн. наук, доц.; Ю.М. Халімендик, д-р техн. наук, проф.; О.М. Шашенко, д-р техн. наук, проф.