Дікова Юлія Леонідівна

Автореферат

Дисертація

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Дікова Юлія Леонідівна

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри комп’ютерної інженерії ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Покровськ

Назва дисертації – «Підсистеми інформаційно-вимірювальних комплексів вугільних шахт для діагностики та прогнозування виробничих процесів»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.052.03

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» МОН України (85300, м. Покровськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2), тел. (06239) 2-03-09

Науковий керівник – Федоров Євген Євгенович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних систем Черкаського державного технологічного університету

Офіційний опонентСеменов Сергій Геннадійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», МОН України, м.Харків.

Переглянути відгук

Офіційний опонент – Кудерметов Равіль Камілович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри комп’ютерних систем та мереж Запорізького національного технічного університету, МОН України, м. Запоріжжя

Переглянути відгук