Костенко Тетяна Вікторівна

Переглянути автореферат

Дисертація Костенко

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Костенко Тетяна Вікторівна.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює докторант кафедри охорони праці ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України (м. Покровськ).

Назва дисертації «Розвиток наукових основ підвищення безпеки рятувальників під час ведення оперативних дій в умовах нагрівного мікроклімату».

Шифр та назва спеціальності: 05.26.01 – охорона праці.

Шифр спеціалізованої вченої ради: Д 11.052.05.

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість: Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України (85300, м. Покровськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2), тел. (06239) 2-03-09.

Науковий консультант: Александров Сергій Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України (м. Покровськ).

Офіційний опонент – Бєліков Анатолій Серафімович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Міністерства освіти і науки України (м. Дніпро).

Відгук Бєліков

Офіційний опонент – Левченко Олег Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Міністерства освіти і науки України (м. Київ).

Відгук Левченко

Офіційний опонент – Глива Валентин Анатолійович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри цивільної та промислової безпеки, Національний авіаційний університет Міністерства освіти і науки України (м. Київ).

Відгук Глива