Масюк Арсеній Леонідович

Автореферат

Дисертація

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Масюк Арсеній Леонідович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – інженер програмних систем, QUISS AG, м. Пуххайм, Німеччина

Назва дисертації  –  «Діалогові засоби паралельного моделюючого середовища, орієнтованого на мережеві динамічні об’єкти».

Шифр та назва спеціальності – 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.052.03.

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» МОН України (85300, м. Покровськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2), тел. (06239) 2-03-09.

Науковий керівник – Святний Володимир Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України.

Офіційний опонент – доктор технічних наук, професор  Саух Сергій Євгенович, Інститут проблем моделювання  в енергетиці  ім. Г. Є. Пухова НАН України,  головний науковий співробітник, м. Київ.

Переглянути відгук

Офіційний опонент – доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник освіти України Пількевич Ігор Анатолійович, ДВНЗ «Житомирський військовий інститут  ім. С. П. Корольова»,  професор кафедри комп’ютерних і інформаційних технологій, м. Житомир.

Переглянути відгук