Рєзнік Дмитро Володимирович

Автореферат
Дисертація

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Рєзнік Дмитро Володимирович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – старший викладач кафедри систем автоматичного управління та електропривод Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України (м. Кременчук).

Назва дисертації «Нормалізація рівнів магнітних полів на робочих місцях випробувальних дільниць електроремонтних цехів».

Шифр та назва спеціальності: 05.26.01 – охорона праці.

Шифр спеціалізованої вченої ради: Д 11.052.05.

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість: Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України (85300, м. Покровськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2), тел. (06239) 2-03-09.

Науковий керівник: Сукач Сергій Володимирович – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри охорони праці, цивільної та промислової безпеки, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Міністерства освіти і науки України (м. Кременчук).

Офіційний опонент – Глива Валентин Анатолійович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри цивільної та промислової безпеки Національного авіаційного університету Міністерства освіти і науки України, (м. Київ).

Переглянути відгук

Офіційний опонент – Панова Олена Василівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри фізики, Київського національного університету будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України (м. Київ).

Переглянути відгук