Сагайда Павло Іванович

Автореферат

Дисертація

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Сагайда Павло Іванович

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює – докторант кафедри електронної техніки Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ)

Назва дисертації – «Алгоритмічні засоби та програмні компоненти комп’ютерних систем інтелектуальної обробки даних в організаційно-технічних комплексах»

Шифр та назва спеціальності – 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Шифр спеціалізованої ради – Д 11.052.03

Назва ВНЗ, наукової установи, її відомче підпорядкування, адреса і телефон – Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» МОН України (85300, м. Покровськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2), тел. (06239) 2-03-09

Науковий консультант – Зорі Анатолій Анатолійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електронної техніки Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України

Офіційний опонент – Николайчук Ярослав Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем Тернопільського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України

Переглянути відгук

Офіційний опонент – Швачич Геннадій Григорович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри прикладної математики та обчислювальної техніки Національної металургійної академії Міністерства освіти і науки України

Переглянути запис

Офіційний опонент – Семенов Сергій Геннадійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» Міністерства освіти і науки України

Переглянути відгук