Ісаєнков Олександр Олександрович

Aref_Исаенков

Дисертація

Прізвище, ім’я, по батькові здобувача – Ісаєнков Олександр Олександрович.

Посада здобувача і повна назва установи, де він працює старший викладач кафедри геотехнології і охорони праці Індустріального Інституту ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України (м. Покровськ).

Назва дисертації «Геомеханічне обґрунтування параметрів локального укріплення підошви гірничих виробок в умовах інтенсивного здимання».

Шифр та назва спеціальності: 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин.

Шифр спеціалізованої вченої ради: Д 11.052.05.

Назва установи, її адреса, телефон та підпорядкованість: Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України (85300, м. Покровськ, Донецька область, пл. Шибанкова, 2), тел. (06239) 2-03-09.

Науковий керівник: Сахно Іван Георгійович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри розробки родовищ корисних ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України (м. Покровськ).

Офіційний опонент – Назимко Віктор Вікторович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу управління станом гірського масиву інституту фізики гірничих процесів НАН України (м. Дніпро);

Переглянути відгук

Офіційний опонент – Курносов Сергій Анатолійович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник відділу проблем розробки родовищ на великих глибинах Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (м. Дніпро).

Переглянути відгук